Informasjon

Hans Arne Kragset

  • 13.07.1937 - 21.04.2023

Vår kjære snille far, svigerfar, farfar, morfar, oldefar, bror, svoger og onkel

døde fra oss etter få dagers sykeleie.. Takk for alle gode minner.

Annonser for Hans Arne Kragset

Dødsannonse
Dødsannonse
Innrykksdato
Østlands-Posten
27-04-2023
Dødsannonse
Innrykksdato
Sunnmørsposten
26-04-2023
Dødsannonse
Innrykksdato
Møre - Nytt
28-04-2023