Informasjon

Hans Arne Kragset

  • 13.07.1937 - 21.04.2023

Vår kjære snille far, svigerfar, farfar, morfar, oldefar, bror, svoger og onkel

døde fra oss etter få dagers sykeleie.. Takk for alle gode minner.

Bilder, Video og lydfiler

Hvis du har noe du ønsker å dele med andre på denne minnesiden, eller om du av andre anledninger ønsker å komme i kontakt med den som er ansvarlig for denne minnesiden, kontakter du: